About self assessment – Itsearvioinnista

According to European frame of reference, student´s self-assessment and learning-to-learn strategies play an important role in language studying and teaching. By using the self-evaluation form the student can better understand his/her learning process and develop his/her individual learning and language skills. The form helps the student to evaluate himself/herself and improve his/her skills and studying methods.

Student assessess his/her own studies a few times a year. Form´s first section is for evaluating one´s learning habits, second section is for evaluating time spent studying Hungarian. Third section evaluates student´s current language skills.

Student and teacher may together think about the student´s current level. If it is unclear, wether the student is still at the basic level or already at the medium level he/she may complete both forms to find out what is required for reaching the next level.

Expressions used in the evaluation are suggestive. It would be useful to explain that students do not need to know everything, and that the objective of the evaluation is to see how much they have learned and what kind of goals they could set for themselves. Students may prefer not to return the evaluation form to teacher.

Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan opiskelijan itsearvioinnilla ja oppimaan oppimisen strategioilla on tärkeä rooli kielen opiskelussa ja opettamisessa. Itsearviointilomakkeen avulla opiskelija voi paremmin ymmärtää oppimisprosessiaan ja kehittää henkilökohtaista oppimistaan ja kielitaitoaan. Se auttaa opiskelijaa arvioimaan itseään ja kehittämään taitojaan ja opiskelutekniikoitaan.

Opiskelija arvioi omaa opiskeluaan muutaman kerran lukuvuodessa. Lomakkeen ensimmäisessä osassa arvioidaan omia oppimistottumuksia, toisessa osassa arvioidaan unkarin opiskeluun käytettyä aikaa ja kolmannessa osassa arvioidaan omaa tämänhetkistä kielitaitoa.

Opiskelija voi opettajan kanssa miettiä, kummalla tasolla hän tällä hetkellä on. Jos on epäselvää, onko opiskelija vielä perustasolla (A1-A2) vai jo keskitasolla (B1), hän voi tehdä molemmatkin arvioinnit ja todeta, millaisia valmiuksia vielä puuttuu, jotta voisi päästä seuraavalle tasolle.

Arviointilausekkeet ovat suuntaa-antavia. Opiskelijoille on hyvä myös selittää, ettei heidän tarvitse osata kaikkea, vaan tarkoitus on kartoittaa, miten paljon he ovat jo oppineet ja millaisia tavoitteita he voisivat itselleen asettaa. Opiskelijat saattavat tehdä kyselyn mieluummin siten, ettei lomakkeita tarvitse palauttaa opettajalle.