Network

Stuttgart 13.6.2009

International network of teachers of Hungarian language

Would you like to reach your collegues teaching Hungarian in different countries?

Te-Le-Hu project has created a list of e-mail addresses of teachers of Hungarian language. Members can share experiences, ask for tips and send information about interesting events and materials, or even look for a substitute teacher for their courses.

To join the discussion group please visit groups.google.com/group/magyar-tanar, and enter the following info:

  • 1. Your name
  • 2. In which organization, town or country do you teach or have teached Hungarian?
  • 3. Who do you teach Hungarian to (children, adults, Hungarian as a foreign language, Hungarian as a native language)?

Magyarnyelv-tanárok nemzetközi hálózata

Szeretne kapcsolatot teremteni különböző országokban magyart tanító kollégáival?

A Te-Le-Hu projekt létrehozott egy elektronikus levelezőlistát, amelynek tagjai tapasztalatokat cserélhetnek, ötleteket oszthatnak meg és tájékoztathatják egymást fontos eseményekről, anyagokról vagy akár helyettest kereshetnek óráikra.

A levelezőlistára a groups.google.com/group/magyar-tanar címen lehet jelentkezni, ahol a következő adatokat kérjük megadni:

  • 1. Név
  • 2. Milyen intézménynél, melyik országban és városban tanít vagy tanított magyart?
  • 3. Kiknek tanít (gyerekeknek, felnőtteknek, magyart mint idegen nyelvet vagy magyart anyanyelvűeknek)?

Kansainvälinen unkarin opettajien verkosto

Haluatko tavoittaa eri maissa unkaria opettavat kollegasi?

Te-Le-Hu-projekti on luonut sähköpostilistan, jonka jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia, kysellä vinkkejä toisiltaan ja lähettää tietoa mielenkiintoisista tapahtumista ja materiaaleista tai vaikka etsiä sijaista kurssilleen.

Liittyäksesi postituslistalle vieraile osoitteessa groups.google.com/group/magyar-tanar ja anna seuraavat tiedot:

  • 1. Nimesi
  • 2. Missä organisaatiossa, millä paikkakunnalla ja missä maassa opetat tai olet opettanut unkaria
  • 3. Kenelle opetat unkaria (lapsille, aikuisille, unkaria vieraana kielenä, unkaria äidinkielenä)?