Teach and Learn Hungarian!

Do you teach Hungarian? Are you looking for new tools for teaching Hungarian and connections with colleagues in other countries?

Magyar nyelvet tanít? Szeretne új taneszközökkel megismerkedni és kapcsolatba kerülni más országbeli kollégákkal?

Opetatko unkaria? Haluatko uusia apuvälineitä unkarin opetukseen ja yhteyksiä kollegoihin muissakin maissa?

Te-Le-Hu – New Tools for Teaching Hungarian

Te-Le-Hu, a project funded by the EU aimed at further educating teachers of Hungarian language working among non-formal adult education. The project, which ended in July 2010 produced new tools for teaching Hungarian. The materials below can be used to create a continuously updatable teacher´s handbook for teaching Hungarian. At this stage the contents of the material bank are the following:

 • self-assessment form for students
 • course planning instructions for teachers
 • international network of teachers of Hungarian language
 • list of study materials with comments
 • list of useful literature
 • list of internet links for teachers

The materials found on project´s web pages are freely obtainable with reference to the source.

Te-Le-Hu – Új eszközök a magyar nyelv tanításához

Az Európai Unió által támogatott és 2010 júliusában lezárult Te-Le-Hu-program az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban tevékenykedő magyarnyelv-tanárok továbbképzését célozta meg.  A program eredményeként új anyagok készültek-készülnek, amelyekből a nyelvtanárok folyamatosan bővülő tanári kézikönyvet állíthatnak össze maguknak. Jelenleg az adatbank a következőket tartalmazza:

 • tanulói önértékelő lap
 • tanári útmutató a tanfolyamok tervezéséhez
 • magyarnyelv-tanárok nemzetközi hálózata
 • annotált tankönyv- és segédanyagjegyzék
 • ajánlott irodalom
 • internetes linkek tanárok számára

Valamennyi új tananyag szabadon elérhető erről a honlapról (a forrást kérjük közölni).

Te-Le-Hu – Uutta unkarin opetukseen

Heinäkuussa 2010 päättynyt EU:n tukema Te-Le-Hu-hanke tähtäsi vapaan sivistystyön alueella toimivien unkarin opettajien täydennyskoulutukseen. Hankkeen tuloksena syntyi apuvälineitä unkarin opetukseen. Alla esitetyistä materiaaleista voi koota itselleen jatkuvasti täydennettävän unkarin opettajan käsikirjan. Tässä vaiheessa materiaalipankin sisältö on seuraavanlainen:

 • itsearviointilomake opiskelijaa varten
 • opettajan ohjeet kurssin suunnitteluun
 • kansainvälinen unkarin opettajien verkosto
 • kommentoitu oppimateriaaliluettelo
 • luettelo hyödyllisestä kirjallisuudesta
 • lista opettajan internetlinkeistä

Näiltä projektin verkkosivuilta löytyvät materiaalit ovat vapaasti käytettävissä lähde mainiten.